Uziemienie trampoliny

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej kojarzy się go w charakterze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

instalacje przemysłoweGRUPA WOLFF - Technologie i Urządzenia dla Przemysłu - Integrator ATEX

Uziemienie elektrostatyczne może mieć różną forma. Najlżejsze oraz kilka skomplikowane modele komponują się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej rozwinięte i rozbudowane technologicznie są wyposazone w organizm ochron stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie pozostało w zdrowy sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne najczęściej są przydatne w procesie załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W końca napełniania lub opróżniania zbiorników o różnej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania może stanowić i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W skutku prostego i szybkiego kontaktu z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie jasny w form iskry. Brak opieki nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co świadczy eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.