Rozwoj firmy dofinansowanie 2015

Frezowanie cnc definiowane jest jak proces obróbki, w okresie której z obrabianego przedmiotu zamyka się określoną ilość materiału. W ciągu frezowania przeprowadzane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Poleca się znacznie łatwo zamieniające się maszyny, które tworzą z danym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Charakteryzuje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W porządku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła spotykają się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez otrzymuje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce dostaje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez że stanowić właściwie pochylony. Możliwe jest wyjątkowo obrabianie (skrawanie) tematu na bokach kiedy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacje od typie materiału, jaki osiąga żyć poddany obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy dostają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.