Pyly ceramiczne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe mają największe zagrożenie dla zdrowia działających w takim miejscu osób.

Ze powodu na zarobek na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym działaniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najprostszych odpylaczy o niewielkich kosztach budowy. Chorobą tego podejścia jest ograniczona skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są wprowadzane w powiązaniu z innymi odpylaczami. Znacznie istotną efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Dawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w punkcie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu także od pewnego zagrożenia.