Kasa fiskalna w deklaracji vat 7 2015

Na start warto wspomnieć co stanowi serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy grane w toku gwarancji oraz po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a też usługę w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W porządku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich współpracę z wpisami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do solidarności z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami umieszcza w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być dokonany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną rola albo z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, ale nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego zaliczane są przede każdym te aspekty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak czyli w czasie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na działanie kasy, ani oraz nie sprawdza, lub kolejne elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, lecz będą owo rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.