Automatyczne tlumaczenie stron explorer

Tłumaczenie dokumentu jest samotne w sobie dość duże. Jeśli potrzebujemy przetłumaczyć jakikolwiek tekst, wymagamy nie tylko mieć pod uwagę "wyuczone" słowa i złożenia ale same być znajomość wielu idiomów tak charakterystycznych dla każdego języka. Faktem jest, że osoba pisząca tekst w języku angielskim nie stawia go w szkoła czysto "akademicki" lecz używa swoich niepowtarzalnych wyglądów i wspomnianych idiomów.

W kontakcie z tym, że praca globalnej sieci Internetu zawsze jest coraz większa często pojawia się potrzeba wykonania tłumaczenia stron www. Tworząc np. serwis internetowy, z którym zamierzamy dojść do szerszej kwoty odbiorców, musimy uczynić go w kilku wersjach językowych. Tłumacząc zawartość strony www np. w języku angielskim oraz własnym, powinien potrafić nie tylko umiejętność tłumaczenia ale jeszcze możliwość do wyrażania własnych uznań i opisów jakie w oryginale są nieprzetłumaczalne. Gdy więc patrzy w działalności? Przetłumaczmy sobie zawartość jakiegokolwiek anglojęzycznego serwisu internetowego za usługą tłumacza Google. O ile ogólny sens przekazu będzie zachowany (będziemy w okresie domyślić się o co na poszczególnej witrynie chodzi) o tyle już logiczny ciąg zdań i składnia będzie na etapie niedostatecznym. Stanowi zatem dodatkowe tylko dlatego, że tłumacz Google tłumaczy wybrany tekst na podstawie "słowo w słowo". W realizacji więc, nie jesteśmy co mieć na przygotowanie w oparciu o to szkolenia profesjonalnego, wielojęzycznego serwisu www. A w działalności tłumacza stron www w najkrótszej przyszłości człowieka nie zastąpi maszyna. Nawet najodpowiedniejsze oprogramowanie nie ma sile myślenia abstrakcyjnego. Same co ono zdoła, to grać według logiki człowieka, przeniesionej do wybranego języka programowania. Dlatego też, nawet najlepsze aplikacje tłumaczące tekst są bardzo w końcu za profesjonalnymi tłumaczami stron www a oczywiście że będzie już zawsze. Jeśli kiedykolwiek pojawi się zaawansowane narzędzie zaopatrzone w droga prostego i abstrakcyjnego "myślenia" obecne będzie wówczas skutek naszej cywilizacji. Podsumowując, w projekcie kształcenia dobrych tłumaczy należy wykonać odpowiednie zaplecze dydaktyczne, jakie nie tylko nauczy tłumaczeń "słowo w słowo" ale też pomoże w myśli abstrakcyjnego pojmowania danego języka.